Vidste du, at du kan bruge infoskærmene i S-togene til at føre valgkampagne i din lokale valgkreds?

Du kan få vist dit valgkampagnemateriale enten i form af et billede eller en video på skærmene inde i S-togene. Og det smarte er, at du kan udvælge et kampagneområde eller en strækning i S-togsnetværket, så dit kandidatur kun bliver vist for netop dine potentielle vælgere i dit opstillingsområde.

Du kan altså udvælge et område af S-togsnetværket, som dækker din valgkreds bedst muligt.

Du har desuden mulighed for at vælge frekvens samt hvilke dage og hvilke tidsrum af dagen, du gerne vil vise dit budskab – eller budskaber, hvis du har flere mærkesager på hjerte.

Folketingsvalg på Train TV

I forbindelse med det kommende Folketingsvalg, som skal afholdes senest d. 17. juni 2019 kunne det være en god idé at supplere dine valgplakater og aktiviteter på de sociale medier med en reklamekampagne i S-togene.

Valgkampagne

Du kan i de fleste tilfælde genbruge det kampagnemateriale, du i forvejen har i form af billeder, banner eller video, eller materialet kan let versioneres til at blive vist på Train TV, hvor skærmene afspiller materialet uden lyd. Det eneste krav for politiske kampagner i S-togene er, at afsenderen tydeligt skal fremgå.

Train TV består af i alt 2.806 infoskærme fordelt i 135 togsæt, som viser DSB-informationer, nyheder og reklamer for de rejsende på togturen.

– Train TV er ugentlig i kontakt med 583.000 unikke seere, hvoraf 299.000 er meget/ret interesserede i politik*.
Det svarer til en andel på 51,3%, hvor andel af folk, der er meget/ret interesserede i politik ligger på 46,7% i befolkningen generelt. Train TV har altså en overvægt at folk, som er interesserede i politik.

– Af de 583.000 ugentlige seere, er der 86.000 tvivlere, som ikke ved, hvilket parti, de vil stemme på**.

– Og af de 583.000 ugentlige seere, er der 64.000 førstegangsvælgere***. I befolkningen er 8,6% af førstegangsvælgerne i tvivl om, hvem de skal stemme på, men for Train TVs seere er andelen 12,5%, så det kunne altså være en god idé, at gøre de unge tvivlende seere opmærksomme på dine mærkesager og dit kandidatur.

 

Kontakt os, hvis du vil modtage en præsentation af mediet og mulighederne i forbindelse med valget, herunder eksempler på priser, og hvordan vi anbefaler, at man udvælger det relevante kampagneområde.

Vil du vide mere om, hvordan du kan bruge skærmene i S-togene i din valgkamp?

Find vores kontaktoplysninger her.

 

*  Tal fra Index Danmark / Gallup 1H 2018.
** Seere på én uge, som angiver, at de vil stemme, men ikke ved hvilket parti, de vil stemme på.
*’* Førstegangsvælgere defineret som respondenter, der i 1H 2018 var 17-20 år, og som derfor ikke før har stemt til et Folketingsvalg, men vil kunne stemme i 2018-2019.

 

Fandt du dette indlæg interessant – følg vores virksomhedsside på LinkedIn, så bliver du automatisk holdt opdateret om vores indhold i fremtiden.