Privatlivspolitik

Senest opdateret august 2019

1. Generelt

1.1 Denne hjemmeside er ejet af MetroXpress Denmark A/S, CVR-nr. 26 21 58 46, Gammel Mønt 4, 4. sal, 1117 København K, og drives under navnet Train TV.

1.2 Train TV (”vi”, ”vores”, ”os”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.

1.3 Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside (”Hjemmesiden”), hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

1.4 Ligeledes forklarer Persondatapolitikken, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig som kunde, hvorfor og hvornår vi indsamler oplysningerne, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

1.5 Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 

2. Informationer vi indsamler direkte fra dig

2.1 Vi indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

2.2 Forespørgsler:
Når du sender os en forespørgsel gennem vores kontaktoplysninger, anvender vi de informationer, du har oplyst til at svare dig. Kundeoplysninger:

• Vi behandler først og fremmest erhvervsdata som fx virksomhedens navn, adresse og CVR. Vi behandler dog også navn, e-mail og telefonnummer på kontaktpersoner i virksomheden. Det gør vi med det formål løbende og systematisk at kunne behandle:
A) Tilbud – behandling af korrespondance mv. forud for aftaleindgåelse.
B) Ordrebekræftelser – administration af igangværende aftaler.
C) Ordrebekræftelser og faktura (historiske) – dokumentation efter bogføringsloven og i tilfælde af juridiske tvister.
D) Kundekartotek – kontaktinformationer med henblik på at forfølge vores legitime interesse i at kontakte dig som potentiel eller tidligere kunde inden for markedsføringslovens regler.

 

3. Sikkerhed

3.1 Alle oplysninger opbevares på sikre servere i Danmark, Tyskland og USA.

3.2 Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

3.3 På trods af vores bestræbelser på at etablere et sikkert miljø for Hjemmesiden bør du vide, at ingen information fuldstændig sikker på Internettet. Du bør derfor altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

 

4. Opbevaringstid

4.1 Henvendelser fra dig:
• Opbevares indtil 6 måneder efter endt behandling.

4.2 Kundekontaktoplysninger:
Ordrebekræftelser og fakturaer: Når der er tale om situationer, som har resulteret i indgåelsen af en aftale med dig som kunde, behandles dine oplysninger i indtil tre år efter aftalens udløb (den almindelige formueretlige forældelse efter forældelsesloven) eller en konkret længere forældelsesfrist for ansvar mellem parterne i en aftale.
Tilbud og kundekartotek: Når der er tale om situationer, hvor der ikke er etableret et aftaleforhold eller hvor tre-årsfristen ovenfor er udløbet, behandles kontaktoplysningerne på ubestemt tid i det omfang, der er en legitim interesse i at have kontaktoplysninger på personer og virksomheder, som kan indgå i mulige kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold.

4.3 Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

 

5. Deling af dine oplysninger

5.1 Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at yde dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:
• Samarbejdspartnere
• Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser

5.2 Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi, eller koncernen, kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

 

6. Overførsel til tredjelande

6.1 En del af vores oplysninger opbevares hos vores databehandler, Dropbox, i USA. Dropbox er tilmeldt EU US Privacy Shield ordningen. Du kan læse mere her: https://www.dropbox.com/da_DK/help/security/data-transfers-europe-us

 

7. Dine rettigheder

7.1 Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt til kontakt@traintv.dk. Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

 

8. Ændringer
8.1 Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken fra tid til anden.