I et nyligt detailstudie præsenteret af DRUM, annalect, Yougov, Dansk Erhverv og TV2 bliver udviklingen af danskernes mad- og indkøbsvaner kortlagt. Blandt andet ud fra fem motivationsdefinerede kernesegmenter: Funktionalisterne, Skattejægerne, Ildsjælene, Levemundene og Sundhedskrigerne, som vi dog ikke ikke går i dybden med i dette indlæg. Vi ønsker derimod at lægge vægt på de helt overordnede markedstrends i 2019.

Danskerne spiser mere på restaurant, køber mere take-away og laver flere færdigretter

I følge detailstudiet er vi blevet mere travle, og flere føler ikke, at de har tid til at nå alt det, de gerne vil*. Og netop tidsmanglen kan være med til at forklare, hvorfor danskerne køber take-away og færdigretter som aldrig før. Almindelig madlavning tager simpelthen for lang tid og kræver for meget. Vi går hellere på kompromis med pris og ernæring, hvis det giver os mere tid i dagligdagen – nøgleordet her er altså convenience.

Train TV seere
Slide fra “Danskernes mad- & indkøbsvaner 2019” af Claus Andersen*

At restaurantbesøg, take-away og færdigretter er blevet mere almindelige, kan måske også forklares med, at vi er blevet mindre prissensitive, samtidig med at vi har fået flere penge mellem hænderne og bruger flere penge – prisen bliver altså i højere grad nedprioriteret*.

Det kan vi også se blandt vores seere, hvor 54% spiser færdigretter, 45% går på restaurant og 33% køber take-away mindst én gang om måneden, hvilket er flere end i befolkningen generelt**.

Train TV seere markedstrends

Er den sunde dansker forsvundet?

Når nu restaurantbesøg, take-away og færdigretter er på fremmarch, betyder det så også, at sundhedskrigerne er på tilbagetog? Det gør det faktisk. For selvom mange er af den opfattelse, at vi er blevet mere og mere opmærksomme på vores kroppe og på sundhed, så viser undersøgelsen rent faktisk det modsatte. Der er i dag færre, som anser sundhed for at være vigtigst, færre der tager sundhedsmæssige hensyn, når de handler ind, og hele 33% mener, at der er for meget fokus på sundhed i offentligheden*.

Virkeligheden er en hel anden ift. økologi. Her er interessen nemlig eksploderet de senere år, og flere danskere handler således ind på baggrund af bl.a. mærkningsordninger, såsom økologimærket og nøglehulsmærket*.

Hos Train TV har vi godt lagt mærke til, at vores seere er meget bevidste om økologi – de køber hellere økologiske varer, end man gør generelt i Danmark, hvor 66% af seerne på én uge helst køber økologisk, mod 54% i befolkningen generelt**.

Markedstrends økologi seertal

*Danskernes mad- og indkøbsvaner – et detailstudie i 5 kernesegmenters udvikling fra 2012-19 præsentation ved Claus Andersen DRUM fra arrangementet “Danskernes mad- og indkøbsvaner 2019” ved DRUM, annalect, YouGov, TV2 og Dansk Erhverv marts 2019.

**Seertal fra Index Danmark/Gallup HH 2018.